به زبان انگلیسی مولاژهای پزشکی را (medical moulage) و یا آناتومی کالبد شناسی (anatomical model) می گویند. بعضی از مولاژها کالبد شناسی پزشکی قسمتی از بدن انسان را نشان می دهد مانند مولاژهای مربوط به سر و تنه یا مولاژ قفسه سینه و لگن و دیگر اندامها. بعضی از مولاژهای کالبد شناسی دستگاه هایی از بدن انسان را نشان می دهند مانند ماکت مولاژهای مربوط به دستگاه عصبی، دستگاه گوارش، دستگاه تنفس و دیگر دستگاه های بدن.
بیشتر دانشجویان رشته پزشکی، دندانپزشکی در کنار پرستاری و دیگر رشته های پیراپزشکی و مهندسی پزشکی در درس عملی کالبدشناسی (آناتومی) در سالن مولاژ از مولاژ های کالبدشناسی وآموزشی استفاده می‌کنند. مولاژ هایی هم وجود دارد که مربوط به ساختمان بدن جانوران و گیاهان است و ساختار این موجودات زنده را مورد کالبدشکافی قرار می دهند. به مولاژهای کالبد شناسی مدل های آناتومیک نیز می گویند.

برای سفارش و استعلام قیمت مولاژها و ماکت ها می توانید با شماره 09368601108 تماس بگیرید

فروش مولاژ اعضای بدن انسانفروش مولاژ بدن انسانفروش مولاژ پزشکی و آموزشی

 

 

 

 

 

 

کدمحصولاندازه
A1استخوان بندی اسکلت بدن انساناندازه طبیعی
A2استخوان بندی اسکلت بدن انسان مرغوب E&Eاندازه طبیعی
A3استخوان بندی اسکلت بدن انسان رنگی (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A4استخوان بندی اسکلت بدن انسان رنگی (مونتاژ نشده)اندازه طبیعی
A5مینی اسکلت بدن انسان (42 سانتی متر)1/4 اندازه طبیعی
A6استخوان بندی اسکلت بدن انسان (خارجی) 85 سانتی متر1/2 اندازه طبیعی
A7استخوان بندی اسکلت بدن انسان (با نمایش قلب و عروق)1/2 اندازه طبیعی
A8استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (مرد)1/2 اندازه طبیعی
A9استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (زن)1/2 اندازه طبیعی
A10استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (زن باردار)1/2 اندازه طبیعی
A11استخوان بندی اسکلت مچ دست انسان (کتف، بازو، ساعد، مچ دست)اندازه طبیعی
A12استخوان بندی اسکلت پا انسان (ران، زانو، ساق، مچ پا)اندازه طبیعی
A13استخوان بندی اسکلت مچ دست انسان (با لیگامنت)اندازه طبیعی
A14استخوان بندی اسکلت مچ پا انسان (با لیگامنت)اندازه طبیعی
A15استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و ستون مهره ها (با قابلیت انعطاف)اندازه طبیعی
A16استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و ستون مهره ها (رنگی)اندازه طبیعی
A17استخوان بندی مهره های گردناندازه طبیعی
A18استخوان بندی اسکلت لگن خاصره (زن و مرد)اندازه طبیعی
A19استخوان بندی اسکلت لگن خاصره (3 قسمتی) (جدید)اندازه طبیعی
A20استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 5 مهره تحتانیاندازه طبیعی
A21استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 5 مهره تحتانی1/2 اندازه طبیعی
A22استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 2 مهره تحتانیاندازه طبیعی
A23استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 2 مهره تحتانی و راناندازه طبیعی
A24استخوان بندی اسکلت مهره های تحتانی – میانی – فوقانی (هر عدد)اندازه طبیعی
A25استخوان بندی اسکلت مهره های تحتانی1/2 اندازه طبیعی
A26دستگاه تنفس (با قلب و ریه قابل تفکیک)اندازه طبیعی
A27دستگاه دفع ادرار (با کلیه و مثانه قابل تفکیک)اندازه طبیعی
A28دستگاه دفع ادرار (یک تکه)اندازه طبیعی
A29مقطع لگن خاصره زن (با قطعات قابل تفکیک)اندازه طبیعی
A30مقطع لگن خاصره مرد (با قطعات قابل تفکیک)اندازه طبیعی
A31مراحل تشکیل جنین (5 قسمتی)اندازه طبیعی
A32مراحل تشکیل جنین (8 قسمتی)اندازه طبیعی
A33مدل بیماری های کف پای سالم و بیماراندازه طبیعی
A34مدل حاملگی (جنین 9 ماهه در رحم) مرغوب و جدیداندازه طبیعی
A35مدل میتوز (8 تکه)-
A36مدل میوز (9 تکه)-
A37مدل میتوز در سلول گیاهی (9 تکه)-
A38مدل میکروسکوپی مقطع ساقه-
A39مدل میکروسکوپی مقطع برگ-
A40مدل نمایش دستگاه گوارش-
A41مدل نمایش دستگاه گردش خون انسان-
A42مدل نمایش دستگاه عصبی خودکار-
A43مدل نمایش دستگاه عصبی انسان-
A44مدل نخاع درون مهره-
A45مولاژ جمجمه انساناندازه طبیعی
A46مولاژ جمجمه انسان (رنگی)اندازه طبیعی
A47مولاژ جمجمه با مهره گردناندازه طبیعی
A48مولاژ حنجرهاندازه طبیعی
A49مولاژ حنجرهبزرگتر از اندازه طبیعی
A50مولاژ حنجره با زبان (6 قسمتی)3 برابر اندازه طبیعی
A51مولاژ دندان (آموزش مسواک) (جدید)اندازه طبیعی
A52مولاژ دندان (نمایش تورم لثه)بزرگتر از اندازه طبیعی
A53مولاژ دندان ( آموزش مسواک) متوسط (چینی)بزرگتر از اندازه طبیعی
A54مولاژ دندان (آموزش مسواک) متوسطبزرگتر از اندازه طبیعی
A55مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن) بزرگبزرگتر از اندازه طبیعی
A56مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن) قابلیت جداسازی دندان هابزرگتر از اندازه طبیعی
A57مولاژ دندان (سری 3 عددی)بزرگتر از اندازه طبیعی
A58مولاژ دندان (سری 5 عددی)بزرگتر از اندازه طبیعی
A59مولاژ دندان نیم فک دیواریبزرگتر از اندازه طبیعی
A60مولاژ زبان و دنداناندازه طبیعی
A61مولاژ بینی (جدید)بزرگتر از اندازه طبیعی
A62مولاژ سلول جانوری (دیواری)-
A63مولاژ سلول گیاهی (دیواری)-
A64مولاژ سلول عصبی (نرون)اندازه طبیعی
A65مولاژ سر با نمایش مغزاندازه طبیعی
A66مولاژ سینه (قبل و بعد از زایمان) (جدید)اندازه طبیعی
A67مولاژ سینه (جدید)اندازه طبیعی
A68مولاژ عضلات سر و گردن با نمایش عروق (دیواری)اندازه طبیعی
A69مولاژ عضلات بدن (50 سانتی متر)1/3 اندازه طبیعی
A70مولاژ عضلات بدن (90 سانتی متر) خارجی1/2 اندازه طبیعی
A71مولاژ قلب (جدید)اندازه طبیعی
A72مولاژ قلباندازه طبیعی
A73مولاژ قلب (با نمایش آئورت)1/5 برابر اندازه طبیعی
A74مولاژ قلب (6 قسمتی)3 برابر اندازه طبیعی
A75مولاژ کره چشم (کوچک)10 برابر اندازه طبیعی
A76مولاژ کره چشم (بزرگ)20 برابر اندازه طبیعی
A77مولاژ کره چشم (با نمایش ماهیچه ها)10 برابر اندازه طبیعی
A78مولاژ کبد انسان1/5 برابر اندازه طبیعی
A79مولاژ کلیه انسان (ایستاده)3 برابر اندازه طبیعی
A80مولاژ کلیه انسان (دیواری)4 برابر اندازه طبیعی
A81مولاژ گل-
A82مولاژ گل (دیواری) A24?34
A83مولاژ گل و مادگی پرچم-
A84مولاژ گوش انسان3 برابر اندازه طبیعی
A85مولاژ لوزالمعده و طحالاندازه طبیعی
A86مولاژ لگن خاصره زن (همراه با رحم و ماهیچه ها)اندازه طبیعی
A87مولاژ مقطع سر و صورت (دیواری)اندازه طبیعی
A88مولاژ مقطع پوست با نمایش پلکانی لایه ها (یک تکه)مقطع میکروسکوپی
A89(جدید)مولاژ مقطع پوست (دیواری) A24X34
A90مولاژ مقطع پوست (دیواری) B24X34
A91مولاژ مغز انسان (2 قسمتی)اندازه طبیعی
A92مولاژ مغز انسان (4 قسمتی)اندازه طبیعی
A93مولاژ مغز انسان (8 قسمتی)اندازه طبیعی
A94مولاژ معده انساناندازه طبیعی
A95مولاژ مفصل زانواندازه طبیعی
A96مولاژ مفصل زانو (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A97مولاژ مفصل آرنج (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A98مولاژ لگن خاصره (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A99مولاژ کتف (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A100نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 13 قسمتی (خنثی) 15-3301اندازه طبیعی
A101نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 19 قسمتی 201اندازه طبیعی
A102نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 21 قسمتی (دو جنسه) A204اندازه طبیعی
A103نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 20 قسمتی (خنثی) 206اندازه طبیعی
A104نیم تنه بدن انسان 85 سانتی متر 44 قسمتی (دوجنسه) 16-3301اندازه طبیعی
A105نیم تنه بدن انسان 42 سانتی متر 13 قسمتی 2021/2 اندازه طبیعی
A106نیم تنه بدن انسان 42 سانتی متر 18 قسمتی (خنثی) 2071/2 اندازه طبیعی
A107نیم تنه بدن انسان 55 سانتی متر 20 قسمتی (دو جنسه) 2091/2 اندازه طبیعی
A108مولاژ نیم تنه نسان (11 قسمتی)1/2 اندازه طبیعی
A109مولاژ نیم تنه انسان با نمایش ماهیچه (11 قسمتی) ایرانی1/2 اندازه طبیعی
A110مولاژ نیم تنه انسان1/2 اندازه طبیعی
A111مولاژ مینی نیم تنه انسان (با نمایش ماهیچه)1/2 اندازه طبیعی
A112مولاژ مینی نیم تنه انسان1/4 اندازه طبیعی
A113مولاژ مینی نیم تنه انسان (عضله دار)1/4 اندازه طبیعی
A114مولاژ نیم تنه انسان (عروسکی)1/4 اندازه طبیعی
A115مولاژ قورباغه (با کیت تشریح)3 برابر اندازه طبیعی
A116مولاژ قورباغه5 برابر اندازه طبیعی
A117مولاژ کوسه ماهی (قابل تفکیک)-
A118مولاژ ماهی (قابل تفکیک) (جدید)اندازه طبیعی
A119مولاژ مرغ (قابل تفکیک) (جدید)اندازه طبیعی
A120مولاژ ملخ (قابل تفکیک)-
A121اسکلت دایناسور گوشت خوار / اسکلت دایناسور گیاه خوار-
A122مدل آناتومی بدن سگ / مول آناتومی بدن اسب-
A123مدل آناتومی بدن گاو / مدل آناتومی بدن گربه / مدل آناتومی بدن خوک-
A124مولاژ سری قلب حیوانات (8 تکه) ماهی، قورباغه، لاک پشت، سوسمار، پرنده، سگ، انسان-
A125مولاژ سری مغز حیوانات (8 تکه) مارماهی، سگ، ماهی، قورباغه، نهنگ، تمساح، قو، خرگوش-
A126مدل آموزشی طب سوزنی بدن انسان-
A127مدل آموزشی طب سوزنی گوش انسان-