جدول پوستر آموزشی مدارس

کدمحصولاندازه
i1پوستر آموزش آناتومی مار زنگیکوچک
i2پوستر آموزش آناتومی ماهیکوچک
i3پوستر آموزش آناتومی مرغکوچک
i4پوستر آموزش آناتومی درخت تاکوچک
i5پوستر آموزش اسکلت بدنکوچک
i6پوستر آموزش اشکال هندسیکوچک
i7پوستر آموزش انواع برگکوچک
i8پوستر آموزش انواع ریشه هاکوچک
i9پوستر آموزش ریشه های خوراکیکوچک
i10پوستر آموزش انواع ساقه هاکوچک
i11پوستر آموزش انواع گل آذینکوچک
i12پوستر آموزش بدن منکوچک
i13پوستر آموزش ساختار برگ گیاه تک لپه ایکوچک
i14پوستر آموزش ساختار برگ گیاه دو لپه ایکوچک
i15پوستر آموزش جدول تفریقکوچک
i16پوستر آموزش جدول ضربکوچک
i17پوستر آموزش جدول جمعکوچک
i18پوستر آموزش جدول تقسیمکوچک
i19پوستر آموزش جدول تناوبی عناصر (مندلیف)کوچک
i20پوستر آموزش دستگاه گردش خونکوچک
i21پوستر آموزش دستگاه گوارشکوچک
i22پوستر آموزش رویش (جوانه زدن دانه)کوچک
i23پوستر آموزش ساختار ریشه گیاه تک لپه ایکوچک
i24پوستر آموزش ساختار ریشه گیاه دو لپه ایکوچک
i25پوستر آموزش ساختار آتشفشانکوچک
i26پوستر آموزش ساختار اعصابکوچک
i27پوستر آموزش ساختار قلبکوچک
i28پوستر آموزش ساختار پوستکوچک
i29پوستر آموزش ساختار چشمکوچک
i30پوستر آموزش ساختار گوشکوچک
i31پوستر آموزش ساختمان درونی سیاراتکوچک
i32پوستر آموزش ساقه ها و ریشه هاکوچک
i33پوستر آموزش سیر تکاملی قورباغهکوچک
i34پوستر آموزش سیستم ماهیچه های بدن انسانکوچک
i35پوستر آموزش علائم راهنمایی و رانندگی (1)کوچک
i36پوستر آموزش علائم راهنمایی و رانندگی (2)کوچک
i37پوستر آموزش چراغ راهنماییکوچک
i38پوستر آموزش علائم برچسب های شیمیاییکوچک
i39پوستر آموزش مراحل رشد لوبیاکوچک
i40پوستر آموزش معاینه چشمکوچک
i41پوستر آموزش منظومه شمسیکوچک
i42پوستر نقشه ایرانکوچک
i43پوستر آموزش هرم غذاییکوچک
i44پوستر آموزش چرخه آبکوچک
i45پوستر نقشه کشورهای خاورمیانهکوچک
i46پوستر آموزش بدن منبزرگ
i47پوستر آموزش خانواده خورشید 1 (مدارات)بزرگ
i48پوستر آموزش خانواده خورشید 2 بزرگ
i49پوستر آموزش خانواده خورشید 3 (مقایسه)بزرگ
i50پوستر آموزش سیارات زمینی مانند (مقایسه)بزرگ
i51پوستر آموزش انواع ماهی هابزرگ
i52پوستر نقشه ایرانبزرگ
i53پوستر آموزش انواع پرندگانبزرگ

بهترین محصول برای آشنایی با اعضای بدن انسان

مجموعه پوستر آموزش آناتومی بدن انسان

برای سفارش و استعلام قیمت پوسترهای آموزشی می توانید با شماره 09368601108 تماس بگیرید.

کدتصویرمحصول
j1اسکلت بدن انسان
j2سیستم ماهیچه های بدن
j3سیستم گردش خون
j4سیستم جریان خون
j5سیستم اعصاب بدن
j6دستگاه گوارش
j7ساختار کره چشم
j8ساختار بینی
j9ساختار دهان
j10ساختار قلب
j11ساختار پوست
j12ساختار دندان ها
j13ساختار گوش حلق و بینی
j14ساختار کلیه

این مجموعه پوستر آموزشی یک محصول کمک آموزشی فوق العاده برای آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با آناتومی اعضای بدن انسان است. این مجله تصویری، یکی از پرفروش ترین محصولات آونگ کالا است چون معمولا در مدارس به عنوان هدیه به دانش آموزان ارائه می شود و یک دستیار آموزشی فوق العاده مناسب برای معلمان و دبیران محترم است. این پوسترهای آموزشی مقوایی با روکش سلفون و کیفیت بالا در ابعاد کوچک 35 * 50 cm (صحافی سیمی) و ابعاد بزرگ 60 * 90 cm (صحافی شیرازه ای) قلاب دار ارائه می شوند. لیست پوسترهای موجود در این مجله و آلبوم آموزشی را در جدول زیر می توانید مشاهده نمایید.

برای سفارش و استعلام قیمت پوستر آموزشی آناتومی بدن انسان می توانید با شماره 09368601108 تماس بگیرید.

× پشتیبانی با واتساپ