در اینجا به لیست کامل محصولات آونگ کالا دسترسی خواهید داشت که به تفکیک گروه بندی مرتب شده اند

برای سفارش و استعلام قیمت محصولات می توانید با شماره 09368601108 تماس بگیرید

مولاژ و آناتومی

کدمحصولاندازه
A1مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انساناندازه طبیعی
A2مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان مرغوب E&Eاندازه طبیعی
A3مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان رنگی (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A4مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان رنگی (مونتاژ نشده)اندازه طبیعی
A5مولاژ اسکلت بدن انسان (مینی 42 سانتی متر)1/4 اندازه طبیعی
A6مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان (خارجی) 85 سانتی متر1/2 اندازه طبیعی
A7مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان (با نمایش قلب و عروق)1/2 اندازه طبیعی
A8مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (مرد)1/2 اندازه طبیعی
A9مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (زن)1/2 اندازه طبیعی
A10مولاژ استخوان بندی اسکلت بدن انسان با احشاء داخلی و بدن شیشه ای (زن باردار)1/2 اندازه طبیعی
A11مولاژ استخوان بندی اسکلت مچ دست انسان (کتف، بازو، ساعد، مچ دست)اندازه طبیعی
A12مولاژ استخوان بندی اسکلت پا انسان (ران، زانو، ساق، مچ پا)اندازه طبیعی
A13مولاژ استخوان بندی اسکلت مچ دست انسان (با لیگامنت)اندازه طبیعی
A14مولاژ استخوان بندی اسکلت مچ پا انسان (با لیگامنت)اندازه طبیعی
A15مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و ستون مهره ها (با قابلیت انعطاف)اندازه طبیعی
A16مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و ستون مهره ها (رنگی)اندازه طبیعی
A17مولاژ استخوان بندی مهره های گردناندازه طبیعی
A18مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره (زن و مرد)اندازه طبیعی
A19مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره (3 قسمتی) (جدید)اندازه طبیعی
A20مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 5 مهره تحتانیاندازه طبیعی
A21مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 5 مهره تحتانی1/2 اندازه طبیعی
A22مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 2 مهره تحتانیاندازه طبیعی
A23مولاژ استخوان بندی اسکلت لگن خاصره و استخوان خاج با 2 مهره تحتانی و راناندازه طبیعی
A24مولاژ استخوان بندی اسکلت مهره های تحتانی – میانی – فوقانی (هر عدد)اندازه طبیعی
A25مولاژ استخوان بندی اسکلت مهره های تحتانی1/2 اندازه طبیعی
A26مولاژ دستگاه تنفس (با قلب و ریه قابل تفکیک)اندازه طبیعی
A27مولاژ دستگاه دفع ادرار (با کلیه و مثانه قابل تفکیک)اندازه طبیعی
A28مولاژ دستگاه دفع ادرار (یک تکه)اندازه طبیعی
A29مولاژ لگن خاصره زن (با قطعات قابل تفکیک)اندازه طبیعی
A30مولاژ لگن خاصره مرد (با قطعات قابل تفکیک)اندازه طبیعی
A31مولاژ مراحل تشکیل جنین (5 قسمتی)اندازه طبیعی
A32مولاژ مراحل تشکیل جنین (8 قسمتی)اندازه طبیعی
A33مولاژ بیماری های کف پای سالم و بیماراندازه طبیعی
A34مولاژ حاملگی (جنین 9 ماهه در رحم) مرغوب و جدیداندازه طبیعی
A35مولاژ میتوز (8 تکه)-
A36مولاژ میوز (9 تکه)-
A37مولاژ میتوز در سلول گیاهی (9 تکه)-
A38مولاژ میکروسکوپی مقطع ساقه-
A39مولاژ میکروسکوپی مقطع برگ-
A40ماکت دستگاه گوارش-
A41مولاژ دستگاه گردش خون انسان-
A42مولاژ دستگاه عصبی خودکار-
A43مولاژ دستگاه عصبی انسان-
A44مولاژ نخاع درون مهره-
A45مولاژ جمجمه انساناندازه طبیعی
A46مولاژ جمجمه انسان (رنگی)اندازه طبیعی
A47مولاژ جمجمه با مهره گردناندازه طبیعی
A48مولاژ حنجرهاندازه طبیعی
A49مولاژ حنجرهبزرگتر از اندازه طبیعی
A50مولاژ حنجره با زبان (6 قسمتی)3 برابر اندازه طبیعی
A51مولاژ دندان (آموزش مسواک) (جدید)اندازه طبیعی
A52مولاژ دندان (نمایش تورم لثه)بزرگتر از اندازه طبیعی
A53مولاژ دندان ( آموزش مسواک) متوسط (چینی)بزرگتر از اندازه طبیعی
A54مولاژ دندان (آموزش مسواک) متوسطبزرگتر از اندازه طبیعی
A55مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن) بزرگبزرگتر از اندازه طبیعی
A56مولاژ دندان (آموزش مسواک زدن) قابلیت جداسازی دندان هابزرگتر از اندازه طبیعی
A57مولاژ دندان (سری 3 عددی)بزرگتر از اندازه طبیعی
A58مولاژ دندان (سری 5 عددی)بزرگتر از اندازه طبیعی
A59مولاژ دندان نیم فک دیواریبزرگتر از اندازه طبیعی
A60مولاژ زبان و دنداناندازه طبیعی
A61مولاژ بینی (جدید)بزرگتر از اندازه طبیعی
A62مولاژ سلول جانوری (دیواری)-
A63مولاژ سلول گیاهی (دیواری)-
A64مولاژ سلول عصبی (نرون)اندازه طبیعی
A65مولاژ سر با نمایش مغزاندازه طبیعی
A66مولاژ سینه (قبل و بعد از زایمان) (جدید)اندازه طبیعی
A67مولاژ سینه (جدید)اندازه طبیعی
A68مولاژ عضلات سر و گردن با نمایش عروق (دیواری)اندازه طبیعی
A69مولاژ عضلات بدن (50 سانتی متر)1/3 اندازه طبیعی
A70مولاژ عضلات بدن (90 سانتی متر) خارجی1/2 اندازه طبیعی
A71مولاژ قلب (جدید)اندازه طبیعی
A72مولاژ قلباندازه طبیعی
A73مولاژ قلب (با نمایش آئورت)1/5 برابر اندازه طبیعی
A74مولاژ قلب (6 قسمتی)3 برابر اندازه طبیعی
A75مولاژ کره چشم (کوچک)10 برابر اندازه طبیعی
A76مولاژ کره چشم (بزرگ)20 برابر اندازه طبیعی
A77مولاژ کره چشم (با نمایش ماهیچه ها)10 برابر اندازه طبیعی
A78مولاژ کبد انسان1/5 برابر اندازه طبیعی
A79مولاژ کلیه انسان (ایستاده)3 برابر اندازه طبیعی
A80مولاژ کلیه انسان (دیواری)4 برابر اندازه طبیعی
A81مولاژ گل-
A82مولاژ گل (دیواری) A24?34
A83مولاژ گل و مادگی پرچم-
A84مولاژ گوش انسان3 برابر اندازه طبیعی
A85مولاژ لوزالمعده و طحالاندازه طبیعی
A86مولاژ لگن خاصره زن (همراه با رحم و ماهیچه ها)اندازه طبیعی
A87مولاژ سر و صورت (دیواری)اندازه طبیعی
A88مولاژ مقطع پوست با نمایش پلکانی لایه ها (یک تکه)مقطع میکروسکوپی
A89مولاژ پوست (دیواری) A24X34
A90مولاژ مقطع پوست (دیواری) B24X34
A91مولاژ مغز انسان (2 قسمتی)اندازه طبیعی
A92مولاژ مغز انسان (4 قسمتی)اندازه طبیعی
A93مولاژ مغز انسان (8 قسمتی)اندازه طبیعی
A94مولاژ معده انساناندازه طبیعی
A95مولاژ مفصل زانواندازه طبیعی
A96مولاژ مفصل زانو (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A97مولاژ مفصل آرنج (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A98مولاژ لگن خاصره (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A99مولاژ کتف (با نمایش رباط ها)اندازه طبیعی
A100مولاژ بدن انسان 85 سانتی متر 13 قسمتی ( نیم تنه خنثی) 15-3301اندازه طبیعی
A101مولاژ بدن انسان 85 سانتی متر 19 قسمتی (نیم تنه) 201اندازه طبیعی
A102مولاژ بدن انسان 85 سانتی متر 21 قسمتی (نیم تنه دو جنسه) A204اندازه طبیعی
A103مولاژ بدن انسان 85 سانتی متر 20 قسمتی (نیم تنه خنثی) 206اندازه طبیعی
A104مولاژ بدن انسان 85 سانتی متر 44 قسمتی (نیم تنه دوجنسه) 16-3301اندازه طبیعی
A105مولاژ بدن انسان - نیم تنه 42 سانتی متر 13 قسمتی 2021/2 اندازه طبیعی
A106مولاژ بدن انسان 42 سانتی متر 18 قسمتی (نیم تنه خنثی) 2071/2 اندازه طبیعی
A107مولاژ بدن انسان 55 سانتی متر 20 قسمتی (نیم تنه دو جنسه) 2091/2 اندازه طبیعی
A108مولاژ بدن انسان (نیم تنه 11 قسمتی)1/2 اندازه طبیعی
A109مولاژ نیم تنه انسان با نمایش ماهیچه (11 قسمتی) ایرانی1/2 اندازه طبیعی
A110مولاژ بدن انسان (نیم تنه)1/2 اندازه طبیعی
A111مولاژ بدن انسان (مینی نیم تنه با نمایش ماهیچه)1/2 اندازه طبیعی
A112مولاژ بدن انسان (مینی نیم تنه)1/4 اندازه طبیعی
A113مولاژ بدن انسان (مینی نیم تنه عضله دار)1/4 اندازه طبیعی
A114مولاژ بدن انسان (نیم تنه عروسکی)1/4 اندازه طبیعی
A115مولاژ قورباغه (با کیت تشریح)3 برابر اندازه طبیعی
A116مولاژ قورباغه5 برابر اندازه طبیعی
A117مولاژ کوسه ماهی (قابل تفکیک)-
A118مولاژ ماهی (قابل تفکیک) (جدید)اندازه طبیعی
A119مولاژ مرغ (قابل تفکیک) (جدید)اندازه طبیعی
A120مولاژ ملخ (قابل تفکیک)-
A121اسکلت دایناسور گوشت خوار / اسکلت دایناسور گیاه خوار-
A122مدل آناتومی بدن سگ / مول آناتومی بدن اسب-
A123مدل آناتومی بدن گاو / مدل آناتومی بدن گربه / مدل آناتومی بدن خوک-
A124مولاژ سری قلب حیوانات (8 تکه) ماهی، قورباغه، لاک پشت، سوسمار، پرنده، سگ، انسان-
A125مولاژ سری مغز حیوانات (8 تکه) مارماهی، سگ، ماهی، قورباغه، نهنگ، تمساح، قو، خرگوش-
A126مدل آموزشی طب سوزنی بدن انسان-
A127مدل آموزشی طب سوزنی گوش انسان-

لوازم آزمایشگاهی

کدمحصولاندازه
B1آینه محدب با حامل و پایهبه قطر 7/5 سانت
B2آینه مقعر با حامل و پایهبه قطر 7/5 سانت
B3آینه محدب با حامل (ذره بینی)به قطر 5/5 سانت
B4آینه مقعر با حامل (ذره بینی)به قطر 5/5 سانت
B5عدسی محدب با حامل و پایه (به زودی)به قطر 7/5 سانت
B6عدسی مقعر با حامل و پایه (به زودی)به قطر 7/5 سانت
B7عدسی محدب با حامل (ذره بینی)به قطر 5/5 سانت
B8عدسی مقعر با حامل (ذره بینی)به قطر 5/5 سانت
B9ست عدسی و آینه محدب و مقعر با حاملسری 7 عددی
B10ست منشور و عدسی محدب و مقعر با پایه و حامل-
B11پایه آیینه و عدسی (جدید)با قابلیت تنظیم ارتفاع
B12منشور 60 درجه (شیشه ای)38×38 میلیمتر
B13منشور 60 درجه با پایه و حامل-
B14مقاطع نوری (شیشه ای)(ست 8 عددی)
B15مقاطع نوری (پلکسی گلاس) (جدید)(ست 6 عددی)
B16آمپرمتر – ولت متر – گالوانومتر-
B17میلی آمپر متر-
B18آموزش شکست نور-
B19وسیله آموزش قانون پاسکال-
B20آهنربای الکتریکی زوجی-
B21آهنربای الکتریکی یو شکلبزرگ
B22آهنربای الکتریکی یو شکلکوچک
B23آهنربای الکتریکی یو شکلکیت
B24آهنربای یو شکل8 سانتی متر
B25آهنربای یو شکل7 سانتی متر
B26آهنربای یو شکل5 سانتی متر
B27آهنربای تیغه ای زوجی10 سانتی متر
B28آهنربای تیغه ای زوجی8 سانتی متر
B29آهنربای میله ای زوجی11 سانتی متر
B30آهنربای میله ای زوجی7 سانتی متر
B31آهنربای نعلی-
B32آهنربای حلقوی زوجی-
B33افلاک نما(باطری)
B34افلاک نما(برقی)
B35اسپانول استیل20 سانتی متر
B36اسپانول استیل3 عددی
B37اسپانول پلاستیکی3 عددی
B38الکتروسکوپ عقربه ایبزرگ
B39الکتروسکوپ ورقه ای زوجیکوچک
B40بالانس تعادلجعبه قرمز
B41بالانس تعادلجعبه سفید
B42بالانس تعادلجعبه سفید
B43بادنما – بادسنجبزرگ
B44بادنما – بادسنج دانش آموزکوچک
B45پمپ وکیومبرقی
B46پمپ وکیومدستی با درجه
B47پمپ وکیومپایی
B48پایه چراغ گاز دار-
B49پریسکوپ (دوربین زیر دریایی)-
B50توری نسوز-
B51تایمر عقربه ایرومیزی
B52توربین آبی (جدید)-
B53توربین آبی (دستی)
B54توربین آبی رومیزی
B55ترازو 2 کفه با جعبه وزنه200 گرم
B56ترازو 2 کفه با جعبه وزنه500 گرم
B57ترازو 3 اهرمی-
B58ترازو دیجیتال بدون آداپتور500 گرم 0/01
B59ترازو دیجیتال با آداپتور (با محفظه شیشه ای)300 گرم 0/01
B60ترازو دیجیتال5 کیلو دقت یک گرم
B61ترازو دیجیتال7 کیلو دقت یک گرم
B62ترازو دیجیتال (با محفظه شیشه ای)200 گرم 0/01
B63ترازو دیجیتال (با محفظه شیشه ای)400 گرم 0/01
B64ترازو دیجیتال جیبی500 گرم
B65ترازو دیجیتال جیبی200 گرم
B66ترازو دیجیتال جیبی-
B67ترازو دیجیتال جیبی-
B68پایه میله 70 سانتی 3 گیره دوبل 2 حلقوی 1 بورت-
B69جای لوله آزمایش پلاستیکی32 خونه (16×16)
B70جک آزمایشگاهی-
B71جعبه وزنه ترازو (به زودی)200 گرم
B72جعبه وزنه ترازو بزرگ (به زودی)200 گرم
B73چوب پنبه سوراخ کن4 عددی
B74چوب پنبه سوراخ کنرومیزی
B75چراغ رویتر-
B76چراغ الکلی شیشه ای / چراغ الکلی فلزی-
B77چرخ و محور-
B78دستگاه گردش خون برقی (جدید)-
B79دستگاه انبساط طولی(3 میله ای)
B80دستگاه آب مقطر گیری2 لیتری
B81دیاپازن تکی با جعبه و روکش-
B82دیاپازن زوجی با جعبه و روکش-
B83دما پا-
B84درپوش لاستیکی(سری 12 عددی)
B85رئوستا10 اهمی
B86رئوستا20 اهمی
B87رئوستا50 اهمی
B88رئوستا-
B89زنگ اخبار-
B90زیبابین شیشه ای / چرخشیبزرگ
B91زیبابین شیشه ایکوچک
B92ژنراتور دستی(رومیزی) بزرگ
B93ژنراتور دستی(رومیزی) کوچک
B94ژنراتور دستیتفنگی
B95ساعت شنی 1 و 3 و 5 دقیقه(چوبی)
B96ساعت شنی مرغوببزرگ
B97ساعت شنی مرغوبکوچک
B98ساعت شنی 30 دقیقه / 15 دقیقه-
B99ساعت شنی 3 زمانه(شیشه ای)
B100ساعت شنی 5 دقیقه(پلاستیکی)
B101ساعت شنی 2 رنگ(شیشه ای)
B102ساعت شنی کوچک مخروطی(پلاستیکی)
B103ساعت شنی استوانه ای(پلاستیکی)
B104ساعت شنی کوچک(طرح دندان)
B105ساعت شنیهمراه با جامسواکی
B106ساعت خورشیدی-
B107سانتریفیوژ دستیرومیزی
B108ست تشریح (جدید)10 پارچه
B109ست تشریح مرغوب13 پارچه
B110سلول خورشیدی (ماشین)-
B111سلول خورشیدی (کیت)-
B112سیم 2 سر فیش(4 رنگ)
B113سیم یک سر فیش یک سر کروکدیل(4 رنگ)
B114سیم دو 2 سر کروکدیل(4 رنگ)
B115سرپوش خلاء با پایه شیردار-
B116سطح شیبدار(فلزی)
B117سطح شیبدار(چوبی) (پلاستیکی)
B118صفحه مغناطیسی(24 عقربه)
B119طیف سنج-
B120ظروف مرتبطه-
B121عقربه مغاطیسی کوچک(10 عددی)
B122عقربه مغاطیسی بزرگ(1 عددی)
B123فنر پلاستیکی بلند (ارتعاشی)(12 عددی)
B124فنر سری 5 عددی(فلزی)
B125فنر پلاستیکی(رنگی)
B126قطب نما استیل(بزرگ)
B127قطب نما استیل رنگی(کوچک)
B128قطب نما هفت رنگ مرغوب-
B129قطب نما (فلزی) رنگی-
B130قطب نما (فلزی)-
B131قطب نما (روغنی)-
B132قطب نما پلاستیکی-
B133قرقره پلاستیکی (جدید)4 عددی
B134قرقره4 عددی
B135قرقره6 عددی
B136کالیمتر ژول-
B137کاغذ صافی 5/12 سانتیمتربسته 100 برگی
B138کره جغرافیا 9 سانتیمتر-
B139کره جغرافیا ساده 20 سانتیمتر-
B140کره جغرافیا پایه طوسی گردون 14 سانتیمتر-
B141کره جغرافیا چراغ دار تاچ 20 سانتیمتر -
B142کره جغرافیا چراغ دار بزرگ بدون تاچ-
B143کرنومتر دیجیتال (سه کاره)-
B144کرنومتر دیجیتال (جدید)-
B145کولیس-
B146میکرومتر (ریزسنج)-
B147گیره فیشر-
B148گیره دوبل-
B149گیره ارلن – بالن (جدید)-
B150گیره بورت-
B151گیره بورت بانوا-
B152گیره کنار میز و قرقره (قرقره ثابت)3 جفت
B153گهواره نیوتن(کوچک)
B154گهواره نیوتن(متوسط)
B155گهواره نیوتن(بزرگ)
B156لامل (10 بسته 100 عددی)18*18
B157ماگد بورتفلزی (شیردار)
B158ماگد بورتپلاستیکی
B159ماگد بورتپلاستیکی (کوچک)
B160مدل DNA کیت-
B161مدل DNA -
B162مدل مولکولی(خارجی)
B163مدل مولکولی(فرمول یک)
B164مدل مولکولی(کوچک)
B165مدل مولکولی(متوسط)
B166مدل مولکولی(بزرگ)
B167مدل منظومه شمسیبزرگ
B168مدل منظومه شمسیکوچک
B169مدل موتور بنزینی و دیزلی-
B170مدل موتور الکتریکی-
B171مدل دیفرانسیل-
B172مدل آموزشی کلید قطع وصل یک طرفه-
B173مدل آموزشی کلید قطع وصل دو طرفه-
B174نیرو سنج (شفاف و استوانه ای)1N
B175نیرو سنج (شفاف و استوانه ای)2/5N
B176نیرو سنج (شفاف و استوانه ای)5N
B177نیرو سنج (شفاف و استوانه ای)10N
B178نیرو سنج (جدید)-
B179نوار منیزیم25 گرمی
B180وزنه های قلابدار200 گرمی 4 عددی
B181وزنه های قلابدار50 گرمی 10 عددی
B182وزنه های قلابدار9 عددی بزرگ
B183وزنه های شکافدار-
B184ظرف نمونه گیری حشرات-
B185کوپ (لام آماده) 12 عددی(چینی)
B186کوپ (لام آماده) 24 عددی(چینی)
B187کوپ (لام آماده) 12 عددی(ایرانی)
B188ست آهنربا آموزشی-
B189کره پلاسما (جدید)به قطر 12/5 سانت
B190میکروسکوپ جیبی(3 کاره)
B191میکروسکوپ جیبی (جدید)-
B192چگونه تلسکوپ بسازیم-
B193پوستر صوتی-
B194آیپد آموزشی-
B195تخته وایت برد مغناطیسی-
B196هاون10 سانتیمتر
B197هاون13 سانتیمتر
B198مدل آموزش پرواز مغناطیسی-
B199ترکیب نورهای رنگی-
B200مدل آموزشی حرکت سقوط آزاد-
B201دستگاه نمایش الکترومغناطیس-
B202آموزش برآیند نیرو-
B203کیت الکتریسیته دانش آموز-
B204مجموعه دینامومتر-
B205دسنگاه آموزشی اینرسی-
B206زاویه یاب ماه و خورشید-
B207قرقره ساده و مرکب با پایه-
B208چرخ و محور با پایه-
B209قرص نیوتن-
B210حلقه و گلوله-

شیشه آلات آزمایشگاهی

کدمحصولتعداد در کارتنتعداد در بسته
C1بشر 20CC56020
C2بشر 50CC28812
C3بشر 100CC24012
C4بشر 250CC14412
C5بشر 400CC968
C6بشر 600CC728
C7بشر 1000CC366
C8بشر 2000CC246
C9پتری دیش 60MM32010
C10پتری دیش 75MM20010
C11پتری دیش 90MM12010
C12پتری دیش 100MM12010
C13سرنگ شیشه ای (سر فلزی) 20ML10010
C14سرنگ شیشه ای (سر فلزی) 30ML1005
C15سرنگ شیشه ای (سر فلزی) 50ML505
C16سرنگ شیشه ای10ML20010
C17سرنگ شیشه ای20ML10010
C18سرنگ شیشه ای30ML1005
C19سرنگ شیشه ای50ML505
C20سرنگ شیشه ای100ML--
C21همزن شیشه ای30CM--
C22همزن شیشه ای25CM--
C23بشر پلاستیکی--
C24(شامل : 50-100-250-500-1000 میلی لیتر)-ست 5 عددی

ترمومتر و دماسنج

کدمصحولمدلدرجه
E1الکل سنجدرجه یک100-0
E2الکل سنجدرجه دو100-0
E3الکل سنج-96-0
E4الکل سنج-70-0
E5اسید سنجدرجه یک70-0
E6اسید سنجدرجه دو70-0
E7ترمومتر الکلی-110+20-
E8ترمومتر جیوه ای-110+10-
E9ترمومتر جیوه ای مرغوب-250+10-
E10ترمومتر دیجیتال قلمی (25 سانتیمتر)KT300300+50-
E11ترمومتر دیجیتال قلمی (ماکزیمم مینیمم) (24 سانتیمتر)KT400300+50-
E12ترمومتر دیجیتال قلمی لوله ای (24 سانتیمتر)TP3001300+50-
E13ترمومتر دیجیتال قلمی مشکی واترپروف (24 سانتیمتر)ZH-08300+50-
E14ترمومتر دیجیتال قلمی کوتاه-300+50-
E15ترمومتر شیر-40-0
E16ترمومتر شیر--
E17ترمومتر محیط پلاستیکی--
E18ترمومتر محیط پلاستیکی بزرگ (40 سانتیمتر)--
E19ترمومتر محیط (چوبی) (22 سانتیمتر)--
E20ترمومتر محیط دیواری (همراه با رطوبت سنج)806-
E21ترمومتر ماکزیمم مینیمم چینی--
E22ترمومتر یخچال گرد عقربه ای (قلابدار-چسبی)--
E23ترمومتر یخچال میله ای--
E24ترمومتر و رطوبت سنج 2 عقربه (مربعی)--
E25ترمومتر و رطوبت سنج 2 عقربه (به قطر 6 سانتیمتر)--
E26ترمومتر و رطوبت سنج 2 عقربه (به قطر 5/7 سانتیمتر)108-
E27ترمومتر و رطوبت سنج 2 عقربه (به قطر 14 سانتیمتر)101-
E28ترمومتر و رطوبت و فشارسنج عقربه ای (به قطر 14 سانتیمتر)201-
E29ترمومتر و رطوبت سنج عقربه ای استیل ( به قطر 13 سانتیمتر)HS600-
E30ترمومتر و رطوبت عقربه ای (به قطر 20 سانتیمتر)2F-
E31ترمومتر و رطوبت سنج دیجیتال سفیدHTC1-
E32ترمومتر و رطوبت سنج دیجیتال سفید (سنسوردار)HTC2-
E33ترمومتر و رطوبت سنج دیجیتال (سنسوردار)HC520-
E34ترمومتر و رطوبت سنج دیجیتال (سنسوردار)KT905-
E35ترمومتر و رطوبت سنج دیجیتال (سنسوردار)KT907-
E36ترمومتر و رطوبت سنج دیجیتال (سنسوردار)KT908-
E37ترمومتر لیزری تفنگی-380+50-
E38ترمومتر لیزری تفنگی-650+50-
E39رطوبت سنج عقربه ای (طرح طفا)--
E40PH متر عقربه ای--

لوازم تشریح حیوانات

کدمحصول
H1اسکلت خرگوش طبیعی
H2اسکلت خفاش طبیعی
H3اسکلت سگ طبیعی
H4اسکلت ماهی طبیعی
H5اسکلت مار طبیعی
H6اسکلت مارمولک طبیعی
H7اسکلت گربه طبیعی
H8اسکلت قورباغه طبیعی
H9اسکلت کبوتر (کبوتر ماده)
H10اسکلت کبوتر طبیعی
H11تشریح آناتومی پرنده
H12تشریح آناتومی خرگوش
H13تشریح آناتومی قورباغه
H14تشریح آناتومی لاک پشت
H15تشریح آناتومی ماهی
H16تشریح آناتومی مارمولک
H17تشریح آناتومی سوسک شاخ دار
H18سیر تکامل قورباغه
H19سیر تکامل ملخ
H20سیر تکامل زنبور
H21سیر تکامل کرم ابریشم
H22سیر تکامل ابریشم تا تولد پروانه
H23سیر تکامل حشرات
H24انواع حشرات
H25انواع آفت گیاهی
H26انواع نمونه نوزاد حشراتی که آفت گیاهند
H27انواع ریشه گیاهان
H28انواع بند پایان
H29پروانه و بید
H30کرم ساقه (حلقوی)
H31پروانه
H32خفاش
H33ماهی
H34مارمولک
H35هشت پا
H36ستاره دریایی
H37قارچ
H38برش مقطع تنه درخت
H39سیر تکامل گیاه ذرت
H40سیر تکامل گیاه برنج
H41سیر تکامل گیاه بادام زمینی
H42سیر تکامل میوه درخت کاج
H43سیر تکامل گیاه سویا
H44نمونه انواع برگ طبیعی
H45نمونه انواع گلبرگ
H46مجموعه برگ گیاهان کمیاب طبیعی

میکروسکوپ

کدمحصولبزرگنمایی
F1میکروسکوپ دانش آموزی (چراغ دار) MPA-300L100X 200X 300X
F2میکروسکوپ دانش آموزی (چراغ دار) MPA-450A100X 200X 450X
F3میکروسکوپ دانش آموزی MPB-600100X 300X 600X
F4میکروسکوپ دانش آموزی MPB-750100X 450X 750X
F5میکروسکوپ دانش آموزی MPB-900100X 400X 900X
F6میکروسکوپ دانش آموزی MPZ-C120050X 1200X
F7میکروسکوپ دانش آموزی (مانیتور دار) STX-120050X 1200X
F8میکروسکوپ دانش آموزی (بدنه فلزی با کیف) ZKSTX-120050X 1200X
F9میکروسکوپ (با قابلیت نور از بالا) TF-120050X 1200X
F10میکروسکوپ (بدنه فلزی با کیف) MA-150050X 1200X
F11میکروسکوپ بدنه فلزی برقی با لوله بارلو (لوله چشمی متحرک) 826640X
F12میکروسکوپ بدنه فلزی برقی (2 نفره) استاد دانشجو H-703-803640X
F13میکروسکوپ بدنه فلزی برقی (لوله چشمی متحرک)640X
F14میکروسکوپ دیجیتال X300300X
F15میکروسکوپ دیجیتال X300300X
F16لوپ دو چشمی H-75040X

تلسکوپ

کدمحصولقطر عدسیشیئیبزرگنمایی
G1تلسکوپ دانش آموزی گالیله 40400 (انکساری)12/5-204032X
G2تلسکوپ دانش آموزی گالیله 50600 (انکساری)12-4-650150X
G3تلسکوپ دانش آموزی گالیله 50600 (انکساری)—–300X
G4تلسکوپ دانش آموزی گالیله 60700 (انکساری)20 - 12/5 - 460525X
G5تلسکوپ دانش آموزی گالیله کیفی 60700 (انکساری)20 - 12/5 - 460525X
G6تلسکوپ دانش آموزی گالیله 70400 (انکساری)20 - 12/5 - 470525X
G7تلسکوپ نیوتونی کیفی 76700 (انعکاسی)20 - 12/5 - 476525X
G8تلسکوپ نیوتونی 114F900 (انعکاسی)KELLINER 10 - 4 - 25114675X
G9تلسکوپ نیوتونی 114F1000 (انعکاسی)KELLINER 10 - 4 - 25114750X
G10تلسکوپ نیوتونی 115F1400 (انعکاسی)KELLINER 10 - 4 - 251501050X

لوازم آموزش ریاضی

کدمحصول
D1اعداد مگنتی و چهار عمل اصلی (فارسی) جهت استفاده در تابل مغناطیسی (27 قطعه)
D2اعداد مگنتی و چهار عمل اصلی (لاتین) در 3 سایز
D3حروف مگنتی و چهار عمل اصلی (لاتین) در 3 سایز
D4اشکال هندسی (38 تکه) جهت استفاده در تابلو مغناطیسی
D5احجام هندسی (8 تکه) همراه با گسترده احجام شفاف
D6احجام هندسی (12 تکه) شفاف
D7احجام هندسی 5 تکه با گسترده احجام
D8احجام هندسی 20 تکه (رنگی)
D9آموزش کسر (کوچک) 45 قطعه
D10آموزش کسر (بزرگ آهنربایی) 35 قطعه
D11آموزش یادگیری محیط دایره
D12چرتکه چوبی افقی (بزرگ) (60*44 cm)
D13چرتکه چوبی افقی (متوسط) (40*28 cm)
D14چرتکه چوبی افقی (کوچک) (30*24 cm)
D15چرتکه چوبی عمودی (5 میله) چوبی
D16چرتکه چوبی عمودی (10 میله) چوبی مرغوب
D17چرتکه سودوکو (رنگی)
D18چرتکه سودوکو (تک رنگ)
D19چرتکه ریاضی عمودی (5 میله) پلاستیکی
D20چرتکه ریاضی افقی
D21چرتکه ریاضی ریلی
D22خط کش و اهرم (60 سانتیمتری)
D23زاویه ساز
D24ست ترسیم نقاله، گونیا 60 درجه، گونیا 45 درجه، پرگار، خط کش 100 سانتی متری
D25پرگار معلم (مرغوب)
D26پرگار معلم
D27نقاله معلم – گونیا 60 درجه معلم – خط کش 1 متری (هر کدام)
D28گونیا 45 درجه
D29ست ترسیم نقاله، گونیا، پرگار، خط کش، خط کش نشانه با تابلو
D30بسته 2 عددی صفحه میخی همراه با کش جهت آموزش اشکال
D31کوئیزنر همراه با ظرف شیشه ای مدرج
D32گسترده احجام (8 تکه) مربع، مستطیل، مخروط، مثلث، شش ضلعی
D33گسترده استوانه (یادگیری مساحت استوانه)
D34میله شمارش
D35مهرهای چوبی احجام هندسی (15 عددی)
D36مهرهای چوبی اشکال هندسی رنگی (6 عددی)
D37مهرهای چوبی ساعت (6 عددی)
D38مهرهای چوبی کوئیزنر (4 عددی)
D39مکعب هرم (جعبه) (15 عددی)
D40مکعب هرم (بسته) (15 عددی)
D41ساعت آموزشی دانش آموز (کوچک)
D42ساعت آموزشی دانش آموز (متوسط)
D43ساعت آموزشی دانش آموز (ستاره ای)

 

× پشتیبانی با واتساپ